Witamy na naszej stronie

Placówka prowadzi:

 • zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone przez nauczycieli oligofrenopedagogów
 • zajęcia terapii logopedycznej
 • indywidualne zajęcia rehabilitacyjne (w domu, w szkole, na basenie)
 • zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
 • zajęcia rewalidacji indywidualnej dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi
 • zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
 • zajęcia świetlicy szkolnej
 • kółka zainteresowań (językowe, muzyczne)
 • systematyczne zajęcia na krytej pływalni
 • udział uczniów w imprezach środowiskowych
 • udział uczniów w konkursach plastycznych i zawodach sportowych o zasięgu regionalym i ogólnokrajowym

Szkoła dysponuje nowoczesną pracownią informatyczną, pracownią gospodarstwa domowego, pracownią do prac technicznych, nowoczesną pracownią terapii polisensorycznej i sensorycznej, gabinetem psychologiczno-pedagogicznym, gabinetem lekarskim. Placówk posiada teren rekreacyjno-sportowy oraz zapewnia całodzienne wyżywienie i całodobową opiekę w internacie ośrodka.

Szkoła posiada własnego busa, którym dowozi uczniów do szkoły.


 

Z życia szkoły
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przyjmuje wyzwanie. Dziękujemy za nominację Zespołowi Szkół Nr 2 w Sierpcu. Ze swojej strony nominujemy:
1. Miejskie Przedszkole Nr 3 w Sierpcu.
2. Wojewódzką Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Sierpcu.
3. Masarnię "Staropolska Strzecha" - Lillę i Andrzeja Nadratowskich.Na początku czerwca organizowany był konkurs plastyczny pt. PORTRET MOJEJ RODZINY. Spłynęło wiele pięknych prac. Jeżeli chcecie je zobaczyć zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmiku. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!


Bocian kojarzy się z przyjemnymi chwilami, takimi jak narodziny dziecka czy nadejście wiosny. Klikając w poniższą prezentację będziecie mogli po prostu miło spędzić czas.

31 maja w Polsce i na świecie od 2003 r. obchodzony jest Dzień Bociana Białego. Święto zostało ustanowione przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody pro Natura. Z tej okazji zapraszamy do obejrzenia prezentacji poświęconej bocianowi białemu.


Niech zdjęcia Pracowników naszej szkoły będą inspiracją i zachęceniem Was Drodzy Uczniowie do udziału w konkursie fotograficznym.Informacja o sprawozdaniu finansowym za 2019 rok, zgodnie z § 34 pkt. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 342) opublikowana jest na stronie: http://pzjbsierpc.bip.org.pl/index.php?tree=142


12 maja 2020 r. o godzinie 15.00 odbędzie się szkolenie online dla Rodziców zorganizowane przez Wydawnictwo Nowa Era pt. "Czym jest higiena cyfrowa i w jaki sposób o nią zadbać?". Szkolenie poprowadzi dr Maciej Dębski. Aby wziąc udział w szkoleniu należy wejść na stronę:

Zapraszamy do udziału w szkoleniu.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość, ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów.
Natomiast przedszkola, jako placówki nieferyjne, do 10 kwietnia br. prowadzą swoją działalność z dziećmi zgodnie z przepisami prawa o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty.
INFORMACJA DYREKTORA OŚRODKA


Szanowni Rodzice i Opiekunowie, Drodzy Uczniowie

W związku z niepokojącymi informacjami dotyczącymi koronawirusa oraz ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu, w uzgodnieniu z organem prowadzącym podejmuje decyzję, że zajęcia dydaktyczne zostają zawieszone w dniach 12 marca 2020r. i 13 marca 2020r. W tych dniach szkoła zapewnia jedynie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Od 16 marca 2020r. do 10 kwietnia 2020r. nasz Ośrodek będzie zamknięty.

W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły – nr telefonu 24 275 21 06


Dyrekcja przypomina wszystkim uczniom i ich rodzicom, że zamknięcie szkół nie powinno być traktowane jako przedłużone ferie. Jest to czas, który ma ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19. Zaleca się rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny i czystości. Należy unikać miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi. Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępnione zostały e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów.

Drodzy rodzice! Drodzy uczniowie! Zachęcamy do nauki przez zabawę:

- Materiały ćwiczeniowe dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym - część 1
- Materiały ćwiczeniowe dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym - część 2
- Kreatywne ćwiczenia logopedyczne, które pokocha Twoje dziecko!
- Igloo – bajka logopedyczna
- Gry logopedyczne
- Dyktanda online
- Matematyczne zoo
- Gry edukacyjne
- Gry planszowe do wydrukowania
- Gry edukacyjne dla najmłodszych


Drogi uczniu:

 • Pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi.
 • Przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki.
 • Odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowych platform edukacyjnych oraz materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela.
 • Przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Jak zabezpieczyć się przed koronawirusem:

 • Ogranicz kontakty z innymi ludźmi do niezbędnego minimum. Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos.
 • Zachowaj co najmniej metr odległości od osób. Które kaszlą i kichają.


Lekcja przyrody

6 marca uczniowie klas I-III szkoły podstawowej uczestniczyli w niecodziennej lekcji przyrody w ramach wystawy zwierząt egzotycznych, która odbyła się w CKiSz w Sierpcu. Wśród zwierząt mogliśmy oglądać m.in. ssaki (fretkę), gady (kameleony, agamę, gekony, żółwia chińskiego, żółwia, węża mlecznego, węża boa), owady (modliszki), a także różne gatunki płazów, pajęczaków, mięczaków i wiele innych. Zwierzęta budziły w dzieciach skrajne emocje, od początkowej nieufności po sympatię. Kameleony lamparcie i kameleony jemeńskie zaprezentowały wspaniałą feerię barw. Agama zaskakiwała fakturą swojej skóry, która pokryta była ostrymi kolcami. Większość zwierząt można było wziąć na rękę pod okiem ich opiekunów.
Organizatorom wystawy: Reptylarium i Zwierzakoluby. Dziękujemy za niezapomniane wrażenia.

Rajd Żołnierzy Wyklętych

29 lutego 2020 r. grupa naszych uczniów wzięła udział w Nocnym Rajdzie Żołnierzy Wyklętych. Długość trasy wynosiła ok. 10 km. Miejscem docelowym były okolice Jeziora Bledzewskiego. Od godziny 17.00 uczniowie uczestniczyli w panelu dyskusyjnym i prezentującym problematykę Żołnierzy Wyklętych. Start rajdu miał miejsce o godzinie 18.00. Miejscem zbiórki uczestników był plac przy CKiSz w Sierpcu. Przed wymarszem przemówienie wygłosił dowódca Mazowieckiej Brygady WOT.
Nocny Rajd Żołnierzy Wyklętych wpłynął pozytywnie na integrację uczniów biorących w nich udział. Uczniowie musieli przestrzegać ustalonego porządku zajęć, regulaminu. Marsz wymógł na nich przypomnienie podstawowych przepisów ruchu drogowego, poruszania się po drodze z szczególnym uwzględnieniem korzystania z znaków odblaskowych i oświetlenia w trudnych warunkach. Rajd pieszy był aktywną formą spędzenia czasu wolnego połączonego z elementem edukacyjnym, polegającym na wysłuchaniu wykładu i dyskusji na temat Żołnierzy Wyklętych walczących na naszych terenach po II Wojnie Światowej i śpiewaniu patriotycznych i niepodległościowych pieśni. Zajęcia dydaktyczne połączone były z projekcją zdjęć i dyskusją, co stanowiło dla uczniów żywą lekcję historii. Po kilku godzinach dobrej zabawy wszyscy uczniowie w świetnych humorach, bezpiecznie wrócili do domów.

Pokaz tańca

24 stycznia uczniowie szkoły podstawowej i szkoły przysposabiającej do pracy gościli w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sierpcu na pokazie tańca w wykonaniu podopiecznych Fundacji "Dom w Łodzi". Dzieci w pięknych strojach zaprezentowały się przy hitach: "Seniorita", "Twist", muzyce góralskiej i wsparciu swojego instruktora Pana Mateusza Szałańskiego. Wszyscy byliśmy pełni podziwu dla występu: Ani Koźby, Gabrysi Marczuk, Patrycji Marczuk, Kacpra Pietrzyka, Zofii Szewczyk i Jagody Bujak. Tańce Dzieci zaraziły nas optymizmem, radością i podzieliły się energią. Wspaniale było spotkać się z pasjonatami, którzy spełniają swoje marzenia. Występującym gratulujemy wytrwałości i życzymy wielu sukcesów.
Spotkanie poprowadził Pan Damian Szymański – koordynator wolontariatu Fundacji "Dom w Łodzi".
Serdecznie Dziękujemy za zaproszenie Pani Dyrektor Annie Trzcińskiej i Pani Marcie Skierskiej.

„Stop agresji, stop przemocy. Zintegrowane warsztaty przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom”

Dnia 10 grudnia w naszej szkole odbyły się warsztaty profilaktyczne pod nazwą „Stop agresji, stop przemocy. Zintegrowane warsztaty przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom”. Realizatorem zajęć profilaktycznych była firma ERUDIO Piotr Malinowski.
W zajęciach wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej, Branżowej Szkoły I Stopnia oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy.
Warsztaty realizowane były w oparciu o strategię profilaktyki pierwszorzędowej z uwzględnieniem czynników ryzyka oraz czynników chroniących według Teorii Zachowań Problemowych (Jessor & Jessor), które w pełni wpisują się w zadania zawarte w Szkolnym Programie Wychowawczo – Profilaktycznym.
Nadrzędnym celem powyższego programu profilaktycznego, było zbudowanie postawy asertywnej wobec zachowań agresywnych, kształtowanie umiejętności opanowania i przezwyciężania złości, agresji i przemocy. Zachęcenie młodzieży do rozwoju własnych pasji i zainteresowań.
Zajęcia były prowadzone w sposób przejrzysty, jasny i prosty, co spowodowało, że uczniowie chętnie włączali się do rozmowy, mówili o sytuacjach z najbliższego otoczenia dotyczących złości, agresji, czy przemocy. Na zajęciach zostały wykorzystane ciekawe metody aktywizujące, co sprzyjało efektywnej pracy uczniów, którzy wzbogacili swoją wiedzę na powyższy temat.

Mikołajki

6 grudnia to najbardziej wyczekiwany dzień w roku! Bo, któż z nas nie lubi Mikołajek? Wszyscy czekają na nie z niecierpliwością. W tym roku, podtrzymując tradycję odbyły się klasowe i szkolne uroczystości mikołajkowe. Czas upłynął na wspólnych zabawach, konkursach, pieczeniu i ozdabianiu pierników, słuchaniu i śpiewaniu piosenek o Mikołaju. Nie zabrakło również słodkich upominków. Tego dnia dominował kolor czerwony i radosne uśmiechy.

Pieczenie pierników

Oddziały przedszkolne i klasy I-III rozpoczęły już przygotowania do Świąt. Dzieci wspólnie upiekły pyszne pierniczki na miodzie. Udekorowane wiórkami kokosowymi, lukrem, kolorowymi posypkami i pisakami ciasteczka, w niektórych grupach czekają na Świąteczny, magiczny czas.
Wszystkim zainteresowanym chętnie udostępnimy przepis.

Konkurs plastyczny „Pracuj bezpiecznie”

Jesienią bieżącego roku nasi uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym. Konkurs plastyczny „Pracuj bezpiecznie” został skierowany wyłącznie do uczniów SOSW. Placówka szkolna była organizatorem, natomiast Placówka Terenowa KRUS w Sierpcu współorganizatorem i sponsorem nagród rzeczowych. Kierownik KRUS p. Grzegorz Szykulski objął konkurs plastyczny honorowym patronatem.
Apel oraz spotkanie z pracownikiem KRUS p. Cezarym Rudowskim i kierownikiem KRUS p. Grzegorzem Szykulskim miały na celu uroczyste zakończenie konkursu plastycznego oraz przeprowadzenie szkolenia dla uczniów SOSW na temat czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.
Podstawowym celem przedsięwzięcia były: promowanie wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie "Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat".
Uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie:
I miejsce - Klaudia Jabłońska
II miejsce - Ewelina Szymborska
III miejsce - Kacper Chyliński
Wyróżnienia: Eryk Ruda, Michał Dondalski, Hubert Kozłowski, Miłosz Suchacz, Urszula Kaźmierczak, praca zbiorowa oddziału przedszkolnego - Aleksandra Buchalska, Dawid Watkowski, Mateusz Chirzyński, Marcin Laskowski.

ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

25 listopada swoje święto obchodzi najmilsza zabawka – pluszowy miś. Trudno sobie wyobrazić świat bez misia, który jest towarzyszem dzieci w świecie beztroskiej zabawy oraz przyjacielem-powiernikiem największych sekretów i tajemnic. Mimo coraz nowocześniejszych i coraz bardziej atrakcyjnych zabawek moda na misie nie przemija, bo „czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny miś”.
Światowy Dzień Pluszowego Misia ustanowiono w setną rocznicę powstania maskotki – w 2002 roku. Wszystko zaczęło się dużo wcześniej.
Mało, kto wie, że pluszowy miś to zabawka - symbol z niezwykłą historią. Wszystko zaczęło się od prezydenta Stanów Zjednoczonych – Teodora Roosvelta, który w 1902 roku wybrał się z przyjaciółmi na polowanie. Podczas wyprawy postrzelono małego niedźwiadka. Prezydent kazał go uwolnić, a całą historię zilustrowano komiksem w waszyngtońskiej gazecie. Jednym z czytelników był producent zabawek, który zainspirował się wydarzeniem i stworzył nową zabawkę dla dzieci, właśnie w formie pluszowego misia. Nazwał go Teddy Bear, co było oczywistym nawiązaniem do imienia prezydenta USA. Misie sprzedawały się znakomicie. Do dzisiaj misie towarzyszą dzieciom na całym świecie, dodają otuchy, pocieszają, łagodzą lęk przed samotnością.
Popularność maskotki sprawiła, że zaczęto ją chętnie wykorzystywać w powstających bajkach dla dzieci. Na tej fali powstało wiele kultowych misiowych postaci takich, jakich m.in. Kubuś Puchatek, Miś Paddington, Miś Uszatek, Miś Yogi.
21 listopada 2019 r. obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Pluszowego Misia zorganizowany przez biblioteką szkolną. Tego dnia dzieci przyszły do szkoły ze swoimi ukochanymi pluszakami. Podczas prezentacji multimedialnej poznały historię pluszowego misia oraz najbardziej popularne misie – bohaterów bajek i filmów. Recytowały wiersze o misiach. Jednak najwięcej emocji wzbudziły „misiowe konkurencje”, czyli: układanie puzzli, wyścigi papierowych niedźwiadków, rozwiązywanie zagadek o misiach. Rozstrzygnięty został konkurs plastyczny „Mój przyjaciel – Miś”. Spotkanie z misiem zakończyło się „małym, co nieco”.

Dzień Tolerancji

20.11.2019 r. w naszej szkole odbył się apel, który został zorganizowany z okazji Dnia Tolerancji. Tego dnia zastanawialiśmy się nad własną postawą w odniesieniu do innych ludzi. W tematykę spotkania wprowadził nas film pt. „Urodziny Maćka, czyli krótka historia o tolerancji”. Hasła ułożone z rozsypanki wyrazowej przypominały, że każdy człowiek zasługuje na szacunek i akceptację. Wyraziliśmy również swoje zdanie, zwracając uwagę na zachowania, nie podlegające tolerancji. Drzewko życzliwości, które stworzyliśmy pisząc na listkach wyrazy sympatii, słowa życzliwości i pozdrowienia zaakcentowały naszą postawę tolerancji wobec innych osób.

Spektakl teatralny pt. „Alladyn”

19 listopada uczniowie z klas I-VI udali się do Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu na spektakl teatralny pt. „Alladyn” zaprezentowany przez aktorów z Katolickiego Teatru Edukacji w Krakowie.
Dzieci za pośrednictwem sztuki mogły przypomnieć sobie historię ulicznika Alladyna, złego Wezyra i pięknej księżniczki Jasminy. Historia tytułowego chłopca nabrała barw, kiedy ten stał się niepodziewanie właścicielem cudownej lampy, którą zamieszkiwał potężny duch spełniający życzenia. Uczniowie wspólnie z bohaterami wypowiadali zaklęcia, pomagali podejmować decyzje. Tajemniczości odgrywanym scenom dodawała gra światła i efekty specjalne, a melodyjne utwory zachęcały dzieci do zabawy. Ciekawą inscenizację bajki wzbogaciły barwne kostiumy i scenografia. Ogromne wrażenie i zachwyt wzbudziły na dzieciach efekty dźwiękowe. Wszystkim widowisko bardzo się podobało, czego wyrazem były gromkie brawa, licznie zgromadzonej publiczności. Mimo upływu lat dzieje Alladyna nadal bawią i rozbudzają wyobraźnię.

Jednodniowa wycieczka pod hasłem „Wędrówka szlakiem miejsc pamięci narodowej”

Zapalenie zniczy w miejscach pamięci narodowej, kształtowanie postaw patriotycznych, podtrzymywanie pamięci o osobach i miejscach ważnych w historii i walce o niepodległość naszego kraju, poznawanie tzw. małej ojczyzny, posługiwanie się w terenie mapą (zaznaczanie trasy wycieczki i wybranych miejsc na szlaku) i kompasem, zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, podniesienie poziomu sprawności fizycznej i dojrzałości społecznej - marsz do celu, współdziałanie w grupie, wykonywanie poleceń, urządzenie miejsca biwakowania, rozpalenie ogniska i przygotowanie posiłku, porządkowanie terenu, integracja wewnątrzklasowa i wewnątrzszkolna. Takie były cele wycieczki, która odbyła się 19 listopada 2019 r. Wzięło w niej udział 12 uczniów.
Trasa wycieczki obejmowała:
SOSW - stary budynek Gestapo przy ul. Jana Pawła II - pomnik Katyń poświęcony Powstaniu Listopadowemu - pomnik gen. W. Andersa - tablica poświęcona Powstaniu Styczniowemu przy ul. Piastowskiej - pomnik J. Piłsudskiego - teren rekreacyjny na glinkach - SOSW.
Po uczczeniu bohaterów walczących o wolność i niepodległość Polski przyszedł czas na część rekreacyjną. Nad sierpeckimi stawami rozpaliliśmy duże ognisko, upiekliśmy kiełbaski i chleb, przygotowaliśmy napoje, talerzyki i kubki. W dobrych humorach, ogrzani i najedzeni wróciliśmy do szkoły.


Obchody 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

11 listopada 2019 r. reprezentacja naszej szkoły wzięła udział w uroczystościach miejsko – powiatowych z okazji Święta Niepodległości. W poczcie sztandarowym szli: Jacek Żuchowski, Michał Dondalski, Oliwia Tomaszewska, Natalia Dondalska, Karolina Wiśniewska, Oliwia Morawska. Po uroczystej mszy świętej nastąpił przemarsz ulicami Sierpca pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie dyrektor SOSW Pani Leonora Brudnicka razem z uczniem naszej szkoły Sebastianem Madejskim oraz przedstawicielami Rady Pedagogicznej zapaliła znicze.


Wystawa „Dnia pierwszego września…” w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu

7 listopada 2019 r. uczniowie klasy I-III BI S i I PP obejrzeli wystawę „Dnia pierwszego…” w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu. Wysłuchali prelekcji na temat wydarzeń wojennych i pobytu generała Andersa i Nowogródzkiej Brygady Kawalerii w Sierpcu w 1939 r. Uczniowie z zainteresowaniem oglądali stare, przepiękne fotografie ukazujące ulice i budynki w naszym mieście w 1939 r. Porównywali je ze znanymi im miejscami. Niektóre z tych budynków już nie istnieją albo pobudowano na ich miejsce nowe. To była ciekawa lekcja historii o naszym mieście.

Spotkanie z policjantem

16 października w naszej szkole odbyło się spotkanie z aspirantem Krzysztofem Dobrzenieckim. Główny temat podjęty przez p. policjanta to „Bezpieczna droga do szkoły”. Aspirant Krzysztof Dobrzeniecki opowiedział o najważniejszych przepisach dotyczących prawidłowego przechodzenia przez jezdnię, bezpiecznego poruszania się po chodniku oraz omówił zasady zachowania się podczas ataku psa. W starszych grupach wiekowych poruszana była ponadto tematyka dopalaczy, skutki i zagrożenia wnikające z zażywania substancji psychoaktywnych. Na koniec spotkania wszyscy uczniowie zaproszeni byli na projekcję filmu profilaktycznego, był również czas na zadawanie pytań i krótką dyskusję.

Międzynarodowy Dzień Kropki

Już po raz drugi najmłodsi uczniowie brali udział w Międzynarodowym Dniu Kropki. Jest to dzień kreatywności, odwagi i zabawy. Świętowanie rozpoczęło się od wysłuchania opowiadania o Vashti, która dzięki malutkiej kropce uwierzyła w swoje możliwości. Następnie powstały kropkowe prace plastyczne. Było radośnie, twórczo i kropkowo!

Wystawa „200. rocznica urodzin Stanisława Moniuszki” w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sierpcu

12 września 2019 r. uczniowie naszej szkoły po raz kolejny odwiedzili Powiatową Bibliotekę Publiczną. Tym razem w spotkaniu wzięli udział uczniowie klasy 1-3 BIS i obejrzeli wystawę „200. rocznica urodzin Stanisława Moniuszki” oraz wysłuchali najsłynniejsze utwory tego wybitnego kompozytora, dyrygenta, pedagoga, ojca polskiej opery narodowej. Jego twórczość to ogromna spuścizna nacechowana wszystkim tym, co najpiękniejsze – tradycją, folklorem, a także poezją. Następnie uczyli się korzystać z katalogu elektronicznego, a jedna uczennica założyła sobie kartę i wypożyczyła książkę.

80-ta rocznica agresji ZSRR na Polskę

17 września 2019 r. przypadała 80 – ta rocznica agresji ZSRR na Polskę, której bezpośrednią przyczyną był tajny pakt zawarty pomiędzy A. Hitlerem, a J. Stalinem. Urząd Miasta Sierpca, chcąc uczcić to wydarzenie zorganizował Uroczystość, która odbyła się w CKiSz w Sierpcu. Poczet Sztandarowy godnie reprezentował naszą szkołę w tym spotkaniu.

80-ta rocznica wybuchu II Wojny Światowej

1 września 2019 r. poczet sztandarowy naszej szkoły wziął udział w uroczystej mszy świętej, upamiętniającej 80 – tą rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Uroczystości zorganizowane były przez Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta w Sierpcu i odbyły się w Kościele Szkolnym.


Rajd pieszy po Sierpcu i okolicy – czerwiec 2019

Dnia 11 czerwca 2019 r., w godzinach 12.00 – 17.00/18.00 szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne zorganizowało rajd pieszy na trasie Sierpc – rzeka Skrwa – lasy w okolicy Sierpca – Sierpc. Na miejscu biwakowania uczniowie zjedli posiłek, odpoczęli, śpiewali obozowe pieśni. Następnie wzięli udział w marszu na orientację wg umieszczanych w terenie wskazówek, mających na celu odnalezienie w lesie części uczestników rajdu. Do przejścia wyznaczono trasę o długości 5-6 kilometrów. Po dobrej zabawie i odpoczynku, wszyscy w świetnych humorach powrócili do szkoły.


VII Koncert charytatywny "Najmłodsi z pomocą"

30 maja Michał Dondalski wziął udział w VII Koncercie charytatywnym "Najmłodsi z pomocą" pod patronatem burmistrza miasta Sierpc pana Jarosława Perzyńskiego, który odbył się w CKiSz w Sierpcu. Koncert został zorganizowany na rzecz chorego Filipka przez Szkołę Podstawową nr 2, Zespół Szkół nr 1 w Sierpcu i Sierpeckie Stowarzyszenie "Szansa na życie". Filip choruje na Mózgowe Porażenie Dziecięce połowicznie prawostronne. Wymaga cięgłej rehabilitacji i pomocy specjalistów, aby mógł zacząć chodzić dlatego każda pomoc jest bezcenna. Michał podczas koncertu zaśpiewał piosenkę Ryszarda Rynkowkiego "Wznieś serce nad zło".

50 lat Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu

Uroczyste obchody 50 – lecia naszej placówki rozpoczęła Msza Święta dziękczynna w Kościele Farnym w Sierpcu. Eucharystię sprawował ks. dziekan Tomasz Kadziński i ks. proboszcz Sławomir Zalewski, który wygłosił homilię. W czasie Mszy Świętej odbyło się poświęcenie nowego sztandaru SOSW. Po Mszy Świętej zgromadzeni w kościele uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice, absolwenci oraz zaproszeni goście udali się do budynku szkoły, by uczestniczyć w dalszej uroczystości. Wszyscy zainteresowani mieli okazję zwiedzać klasy lekcyjne, specjalistyczne pracownie, wielofunkcyjne boisko szkolne oraz pokoje i świetlice internackie. Na holu przygotowana była wystawa prac i wytworów artystycznych, która przedstawiała różnorodne talenty naszych uczniów. Przy słodkim poczęstunku emerytowani pracownicy szkoły i absolwenci z sentymentem wspominali minione 50 lat. Główne uroczystości jubileuszowe odbyły się w CKiSz w Sierpcu. Wśród zaproszonych gości byli wicemarszałek Senatu RP Adam Bielan, poseł na Sejm RP Waldemar Olejniczak, zastępca dyrektora Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie Agnieszka Zalech, starosta sierpecki Mariusz Turalski, wicestarosta Jarosław Ocicki, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Sierpeckiego Małgorzata Korpolińska, przedstawiciele powiatu rypińskiego, burmistrz Jarosław Perzyński, wójtowie, radni powiatowi, miejscy, pracownicy Starostwa Powiatowego, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół i zakładów pracy, nauczyciele i pracownicy Ośrodka, uczniowie i ich rodzice. „Są miejsca, czasy i ludzie, których się nie zapomina…”, te słowa były myślą przewodnią prezentacji, która przedstawiała historię Ośrodka, ważne wydarzenia, dyrektorów, pracowników szkoły, osiągnięcia uczniów na przestrzeni minionych 50 lat. Występ wychowanków dostarczył wiele emocji, wzruszeń, a przede wszystkim uświadomił zebranym jak wiele można wyrazić nie używając słów.

Dziękujemy Pani Annie Matuszewskiej - Extra Sierpc i Pani Anastazji Dudkiewicz za udostępnienie zdjęć.
Pomysł i realizacja KMP
Copyright © 2012. All Rights Reserved