Witamy na naszej stronie

Placówka prowadzi:

 • zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone przez nauczycieli oligofrenopedagogów
 • zajęcia terapii logopedycznej
 • indywidualne zajęcia rehabilitacyjne (w domu, w szkole, na basenie)
 • zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
 • zajęcia rewalidacji indywidualnej dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi
 • zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
 • zajęcia świetlicy szkolnej
 • kółka zainteresowań (językowe, muzyczne)
 • systematyczne zajęcia na krytej pływalni
 • udział uczniów w imprezach środowiskowych
 • udział uczniów w konkursach plastycznych i zawodach sportowych o zasięgu regionalym i ogólnokrajowym

Szkoła dysponuje nowoczesną pracownią informatyczną, pracownią gospodarstwa domowego, pracownią do prac technicznych, nowoczesną pracownią terapii polisensorycznej i sensorycznej, gabinetem psychologiczno-pedagogicznym, gabinetem lekarskim. Placówk posiada teren rekreacyjno-sportowy oraz zapewnia całodzienne wyżywienie i całodobową opiekę w internacie ośrodka.

Szkoła posiada własnego busa, którym dowozi uczniów do szkoły.


 

Z życia szkoły


Raz w roku wszystkie przedszkolaki obchodzą swoje święto - DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA. Dzieci z grupy "Odkrywcy" również świętowały. Jak na odkrywców przystało nasi milusińscy zabawili się w detektywów. Dzień był pełen wrażeń i niespodzianek ...


Dnia 20 września odbyło się, jak co roku spotkanie z policjantem. Pogadankę na temat: „Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadzili dzielnicowy mł. asp. Michał Beksa z Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu.
Celem spotkania było przypomnienie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią ...


Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego w asyście pocztu sztandarowego brali udział w obchodach 83 rocznicy agresji ZSRR na Polskę. Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji. Po mszy św. udaliśmy się ...


"Wszystkie śmieci są nasze!" to tegoroczne haslo akcji sprzątanie świata. 15 września wychowankowie naszego Ośrodka wzięli udział w tym wydarzeniu. Celem było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne ...


Fotorelacja ...


Fotorelacja ...Pomysł i realizacja KMP
Copyright © 2012. All Rights Reserved