Z życia szkoły


SALA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

W celu podniesienia poziomu bazy dydaktycznej placówki oraz zapewnienia jak najlepszych warunków dla wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, nasza szkoła wzięła udział w konkursie organizowanym przez firmę Empis i Fundację For Kids. Dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu całej społeczności szkolnej i lokalnej dziś możemy korzystać z nowego sprzętu do integracji sensorycznej.
Dnia 8 listopada 2022 odbyło się uroczyste otwarcie nowo wyposażonej sali terapii integracji sensorycznej. Swoją obecnością zaszczycili nas: Pan Marek Przyrowski - prezes Fundacji For Kids, Pan Mateusz Przyrowski - prezes Empis & Sensum Mobile, Pani Monika Przyrowska, Pan Andrzej Cześnik - Starosta Powiatu Sierpeckiego, Pan Jarosław Perzyński - Burmistrz Miasta Sierpca, Pani Bogusława Lewandowska - Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Powiatu Sierpeckiego oraz dyrektorzy placówek oświatowych. Pani dyrektor Leonora Brudnicka przywitała szanownych gości, po czym nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi w sali terapii integracji sensorycznej. W dalszej kolejności wszyscy zostali przeniesieni w podróż do krainy zmysłów, oglądając prezentację i montaż słowno - muzyczny w wykonaniu dzieci i uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego. Wyrazem naszego podziękowania były upominki oraz tort.
Pracownia integracji sensorycznej została doposażona z myślą o wsparciu dzieci, które z racji dysfunkcji w zakresie systemów sensorycznych doświadczają różnych trudności w codziennym funkcjonowaniu. Sama terapia przypomina naukową zabawę, dzięki czemu jest bardzo lubiana przez naszych uczniów.

PowrótPomysł i realizacja KMP
Copyright © 2012. All Rights Reserved